top of page

קבוצת רכישה

אז מזה בעצם קבוצת רכישה?

קבוצת רכישה היא למעשה קבוצת אנשים המתאגדים יחדיו במטרה לרכוש קרקע ולהקים עליה פרויקט מגורים, המטרה העיקרית הינה להוזיל עלויות בנייה.

קבוצת רכישה יכולה להתארגן באופן עצמאי או באמצעות ארגון המנהל את כל שלבי הבנייה.

ההטבות שמהן נהנות קבוצות הרכישה הינם: הקטנת פערי תיווך בקניית הנכס, הקלות בתשלומי מע"מ, אגרות ומס רכישה. 

אולם קיים סיכון מכיוון שיכולות להיות עלויות בגין הקמת הפרויקט והמחיר הסופי אינו מובטח.

כמו כל תהליכי רכישת נדל"ן, התהליך מורכב וכרוך בהרבה גורמים ואישורים והחלטות ובסכומי כסף גדולים. כדי לקחת את ההחלטות שיהיו נכונות לכם, שיהיו אפשריות עבורכם מבחינה כלכלית ויעניקו את הפירות והרווחים הכי טובים עבורכם - יש להיעזר ביועץ השקעות נדל"ן.

אני מלווה אתכם לאורך כל השלבים
תוך שמירה על האינטרסים שלכם.

bottom of page