top of page

קרנות פרטיות וממשלתיות

ישנה אפשרות לקבל הלוואות בערבות המדינה, על מנת לעזור בהקמה או בצמיחה של בית עסק. הלוואות אלה ניתנות בהתאם לתנאים ברורים מראש.

יש מגוון רחב של קרנות פרטיות וממשלתיות עם כמה סוגי מסלולים - הון חוזר, השקעות, מפעלים, תעשיינים ועוד…

לכל מסלול יש את הקריטריונים שלו וכשאתם בוחרים באפשרות מימון הזו כדאי שנדבר ונבין יחד איזה מסלול אידיאלי עבורכם.

 

בנוסף, אחד התנאים הנדרשים לרוב בבקשת הלוואה היא הצגת תכנית עסקית מפורטת. תוכנית עסקית היא חלק מהתהליך המשותף שלנו.

bottom of page